ระบบอีอาร์พี

การวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือเรียกโดยย่อว่า ERP เป็นแนวคิดการจัดการองค์กรที่เสนอโดย Gartner บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังของอเมริกาในปี 1990 เดิมทีการวางแผนทรัพยากรขององค์กรถูกกำหนดให้เป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน แต่องค์กรการค้าทั่วโลกได้นำไปใช้อย่างรวดเร็วปัจจุบันได้พัฒนาเป็นทฤษฎีการจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่สำคัญและเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการปรับรื้อระบบกระบวนการขององค์กร

1

So Good มีระบบ ERP ที่สมบูรณ์แบบและเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโซลูชั่นใบปัดน้ำฝนของคุณ