แผนกควบคุมคุณภาพ

1. วัสดุของเราจะได้รับการทดสอบก่อนที่จะเข้าสู่คลังสินค้าของเรา

1

2. จากนั้นก่อนที่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ เราจะมีการทดสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป

2

3. เราจะมีการตรวจสอบตัวอย่างในสายการผลิตของเรา

3

4. สุดท้าย เราจะมีการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด

4