เหตุการณ์

  • เหตุการณ์

    เหตุการณ์

    Xiamen So Good เริ่มต้นในปี 2547;↓ เริ่มการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2552↓ ตั้งบริษัท So Good ในปี 2559 ↓ ปี 2564 มียอดขาย 25 ล้านชิ้น ภารกิจของเรา: มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับยานยนต์หลังการขายทั่วโลกด้วยการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์จีนคุณภาพไปทั่วโลกวิสัยทัศน์: เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุด...
    อ่านเพิ่มเติม